Konsultacje społeczne dotyczące Powszechnego Spisu Rolnego

Szanowni Państwo, w 2020 r. odbędzie się kolejna edycja Powszechnego Spisu Rolnego. Chcąc jak najlepiej przygotować się do realizacji tego zadania, Główny Urząd Statystyczny przeprowadza konsultacje społeczne dotyczące zakresu informacji, które będą zbierane w przyszłym Spisie.

Udział w konsultacjach jest niezwykle istotny, ponieważ zebrane opinie pomogą w zaprojektowaniu badania tak, aby jego wyniki w jak największym stopniu odpowiedziały na zgłaszane potrzeby.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału w konsultacjach, poinformowanie pracowników oraz o przekazanie informacji o nich mieszkańcom. Ważny jest każdy głos. Wszystkie zebrane opinie będą zbliżały nas do przygotowania badania zgodnie z Państwa potrzebami.

Udział w konsultacjach polega na wypełnieniu kwestionariusza, dostępnego na stronie internetowej GUS pod adresem: http://stat.gov.pl/aktualnosci/konsultacje-spoleczne-dotyczacepowszechnego-spisu-rolnego-2020,141,1.html oraz urzędów statystycznych. Kwestionariusz można wypełniać do dnia 30 kwietnia 2017 r. Plik z odpowiedziami prosimy przesłać na adres e-mail: konsultacje@stat.gov.pl

Z poważaniem

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy

Wioletta Zwara