Konsultacje Rocznego Programu współpracy Gminy Lubiewo z ngo na 2023 r.

Odsłony: 0

Zapraszamy do zapoznania się i zgłaszania uwag do projektu programu współpracy Gminy Lubiewo   z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023r.

Projekt programu na 2023 rok powstał na bazie obecnie obowiązującego programu.

Czas trwania konsultacji: od 7 października 2022r. do 21 października 2022 r.

Uwagi do programu można zgłaszać dostarczając wypełniony formularz uwag za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej: ciepluch@lubiewo.pl
  • faksu: 52 519 02 14
  • do siedziby Urzędu Gminy Lubiewo, ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo,
  • na spotkaniu konsultacyjnym w dniu  12 października 2022r.  o godz. 17:00
    w Urzędzie Gminy w Lubiewie, sala nr 18.

Wyniki konsultacji społecznych opublikowane zostaną na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubiewo.

W załączniku projekt programu oraz formularz. 

Pliki do pobrania