Konsultacje projektu ul. Wiatrakowej

Uprzejmie informujemy, że w Urzędzie Gminy w Lubiewie (biuro nr 1) można zapoznać się z planem zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. „Rozbudowa części drogi gminnej
nr 010621C Bysław, ul. Wiatrakowa wraz z przebudową części drogi gminnej nr 010624C Bysław, ul. Krótka”. Ewentualne uwagi można zgłaszać do 24.01.2020 r.:

  1. osobiście w Urzędzie Gminy w Lubiewie – biuro nr 1,
  2. telefonicznie na numer 52 33 493 10 wew. 23
  3. poprzez e-mail: ug@lubiewo.pl lub ug.chmara@lubiewo.pl

Ww. plan zagospodarowania terenu dostępny jest również poniżej