Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 

Dnia 12 października br. o godz. 17:00 w Urzędzie Gminy w Lubiewie, odbyły się konsultacje programu współpracy z NGO na rok 2023. W spotkaniu uczestniczyli:  przedstawiciele dziewięciu organizacji tj. Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Lubiewie „Szkoły z Pomysłem”, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 5 w Lubiewie, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 6 w Bysławiu, KGW Bysławek, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bysławek „OdNowa”, Stowarzyszenie Bysławskie Grupy Odtwórstwa Historycznego w Bysławiu, Stowarzyszenie Morsy z Borów Tucholskich, UKS Grom, Akademia Piłkarska Gminy Lubiewo oraz  Pani Joanna Jastak – Wójt Gminy Lubiewo, Wioletta Szymczak – Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych, Paulina Ciepluch – Inspektor ds. sportu i organizacji pozarządowych. Ponadto, z uwagi na inne zobowiązania nie mogli uczestniczyć w spotkaniu, ale telefonicznie potwierdzili, że nie wnoszą uwag do programu współpracy przedstawiciel następującej organizacji: Polski Komitet Pomocy Społecznej w Lubiewie.

Przybyłym na spotkanie został przedstawiony projekt programu współpracy, odbyła się krótka dyskusja i osoby uczestniczące w spotkaniu nie wniosły uwag.

Na spotkaniu rozmawiano również o bieżących sprawach.

Pani Wójt podziękowała organizacjom, za przybycie oraz za wszystkie działania na rzecz rozwoju i promocji Gminy Lubiewo.