Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Lubiewo  zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu programu współpracy Gminy Lubiewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

 

Ogłoszenie konsultacji –Program współpracy na 2021 – projekt

Konsultacje trwają od 21 września do 12  października 2020 r., a uwagi można kierować na formularzu, załączonym poniżej lub na spotkaniu konsultacyjnym w dniu 6 października 2020 o godz. 15:00 w Bibliotece Centrum Kultury i Promocji w Lubiewie.

Formularz konsultacji – do pobrania NGO formularz konsultacji