Konsultacje drogi Cekcyn- Bysław

Odpowiadając na uwagi zgłoszone w czasie konsultacji projektu drogi Cekcyn-Bysław Zarząd Dróg Powiatowych przekazał do Urzędu Gminy w Lubiewie poprawiona koncepcję. Z powodu obecnej sytuacji epidemiologicznej nie jest możliwe zorganizowanie konsultacji społecznych w formie spotkania tak jaki miało to miejsce ostatnio. Z tego powodu zainteresowane osoby mogą zapoznać się z udostępnioną poniżej koncepcją w formie elektronicznej. Zarząd Dróg Powiatowych prosi o przesyłanie uwag do 20.03.2020 r. uwagi można kierować na adres: zdp@tuchola.pl – Zarząd Dróg Powiatowych lub ug.chmara@lubiewo.pl – Urząd Gminy w Lubiewie Zaznaczamy, że w przypadku kierowania uwag do Urzędu Gminy w Lubiewie nie są one rozpatrywane przez jego pracowników tylko przekazywane do Zarządu Dróg Powiatowych w celu rozpatrzenia.

Paweł Chmara