Konsultacje dotyczące rozbudowy drogi powiatowej w Lubiewie

Odsłony: 0

W dniu 26 lipca 2017 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy odbyły się konsultacje w sprawie planowanej rozbudowy drogi 1030C w Lubiewie. Głownem celem spotkania było poinformowanie właścicieli działek przyległych do drogi o konieczności wykupu części ich nieruchomości. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Tucholi wspólnie z projektantem przeprowadzali indywidualne rozmowy, w których szczegółowo prezentowali zakres zadania. Nową nawierzchnię ma zyskać 800-metrowy odcinek drogi w Lubiewie. Istotnym elementem projektu jest rozwiązanie kolizyjności skrzyżowania dróg powiatowych w kierunku Minikowa, Klonowa, Bysławia oraz Suchej. Dotychczasowy układ komunikacyjny ma zostać zastąpiony skrzyżowaniem o ruchu okrężnym.