Konkurs na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Odsłony: 0

Wójt Gminy Lubiewo ogłasza z dniem 10 stycznia 2018 roku otwarty konkurs na realizację zadań publicznych przez organizację pozarządowe

RODZAJ ZADANIA

a) wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
b) podtrzymywania tradycji, pielęgnowania polskości oraz świadomości obywatelskiej i kulturowej – wzrostu aktywności społecznej w środowisku wiejskim, w tym organizacji imprez kulturalnych,
c) przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom.

Rozpoczęcie od 11.1.2018 roku, zakończenie do 15.12.2018 roku,

 

Szczegóły w załącznikach:

Ogłoszenie-o-konkursie.pdf (373 pobrania)
Ogłoszenie-o-konkursie.docx (331 pobrań)
Oswiadczenie-oferenta.doc (305 pobrań)
Formularz-oferty.doc (285 pobrań)
Ogłoszenie Wójta Gminy Lubiewo.pdf (335 pobrań)
NGO formularz zgłoszenia do komisji 2018.doc (296 pobrań)