Konkurs na najbardziej przedsiębiorczych rolników oraz społecznie aktywne kobiety Agricola – Syn Ziemi

Odsłony: 0

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego pragnie ponownie wyróżnić  najbardziej przedsiębiorczych rolników oraz aktywne kobiety poprzez ogłoszenie kolejnej edycji konkursu Agricola – Syn Ziemi. Konkurs skierowany jest do osób, które mieszkają i prowadzą gospodarstwo rolne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego co najmniej przez 2 lata oraz kobiet prowadzących działalność zawodową i społeczną na terenach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego.

Instytucjami uprawnionymi do zgłoszenia kandydatów do konkursu są: samorządy terytorialne, związki i organizacje społeczne – zawodowe rolników, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz organizacje pozarządowe.

Zgłoszenia przyjmowane są  w Biurach Powiatowych Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. Zgłoszenia kandydatów należy nadesłać do 30 czerwca 2022 r.

Wykaz biur znajduje się pod adresem http://www.kpir.pl/index.php/biura-kpir

 

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela:

Departament Rolnictwa i Geodezji, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń

Krystyna Brykała, e-mail: k.brykala@kujawsko-pomorskie.pl, tel. 56 62 15 934

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulamin, formularz zgłoszeniowy i inne wymagane załączniki można znaleźć na stronie internetowej

www.kujawsko-pomorskie.pl/menu-tematyczne/rolnictwo-i-obszary-wiejskie

Pliki do pobrania