Komunikat Wójta Gminy Lubiewo

Od wtorku 1 czerwca 2021 r. przywraca się bezpośrednią obsługę Klientów w Urzędzie Gminy w Lubiewie przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Dopuszczalna liczba Klientów przebywających w tym samym czasie w jednym biurze  – 1 osoba.

Każdy Klient przebywający w urzędzie zobowiązany jest do zakrycia ust i nosa (maseczka), zdezynfekowania dłoni środkami przeznaczonymi do tego celu znajdującymi się w dozownikach.

Godziny pracy urzędu pozostają bez zmian tj.
poniedziałek, środa, czwartek od 7:00 do 15:00,
wtorek od 7:00 do 16:00,
piątek od 7:00 do 14:00.

W trosce o zdrowie Klientów i Pracowników Urzędu w dalszym ciągu zachęcamy do załatwiania spraw inną drogą, niż osobiście, np.: Telefonicznie  tel. (052) 33 493 10,  509 600 023   

lub listownie:     Urząd Gminy w Lubiewie,
ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo

drogą elektroniczną;  e-mail: ug@lubiewo.pl za pośrednictwem platformy e-PUAP: Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Gminy Lubiewo: /0g270nywvv/skrytka  dokonywanie wszelkich wpłat przelewem na konto Urzędu Gminy w Lubiewie 80 8144 0005 2008 0080 1270 0002

Ze względu na wciąż istniejące zagrożenia związane z koronawirusem, przypominamy o zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Nie narażajmy siebie, dbajmy wspólnie o nasze zdrowie!

 

 

WÓJT GMINY LUBIEWO

 /-/ Joanna Jastak