Komunikat Wójta Gminy Lubiewo

W związku z rozbieżnymi informacjami otrzymywanymi od mieszkańców i sołtysów na temat projektowanych linii światłowodowych informuję, iż na terenie Gminy Lubiewo jest realizowany projekt z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, I oś POPC: „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” przez firmę FIBEE IV sp. z o.o..

Popieram inicjatywę w ramach której szerokopasmowe łącza miałyby zostać doprowadzone do miejsc określanych jako „białe plamy”, jednakże pragnę zaznaczyć, że inwestycja jest realizowana wyłącznie przez podmiot prywatny i przebieg linii światłowodowych nie był konsultowany z Gminą. Stosowne pismo w tej sprawie zostało skierowane do firmy FIBEE IV sp. z o.o.

Decyzja o udostępnieniu nieruchomości do celów związanych z realizacją ww. projektu należy do właściciela gruntu.

Wójt Gminy Lubiewo
Joanna Jastak