Komunikat w sprawie wznowienia stacjonarnej działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Tucholskiego

KOMUNIKAT

Starosty Tucholskiego z dnia 28 czerwca 2021 r.

w sprawie wznowienia stacjonarnej działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Tucholskiego

W związku z poprawą sytuacji epidemiologicznej na terenie kraju oraz łagodzeniem obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 od dnia 1 lipca 2021 r. wznawia się stacjonarną działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanych na terenie Powiatu Tucholskiego. Oprócz porad stacjonarnych odbywających się bezpośrednio w punktach, nadal będzie można skorzystać z porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefonicznie).

Pod nr telefonu (52) 5590751 w godzinach pracy starostwa pracownik urzędu ustala termin porady w punkcie w Książnicy Tucholskiej, ul. Pocztowa 7B w Tucholi (punkt prowadzony przez adwokatów i radców prawnych od poniedziałku do piątku w godzinach 11:30 – 15:30) lub w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanego
5 punktach gminnych:

  • Gostycyn – Gminny Ośrodek Kultury (poniedziałek 9:00 – 13:00)
  • Lubiewo – Urząd Gminy w Lubiewie (wtorek 8:00 –  12:00)
  • Śliwice – Gminny Ośrodek Kultury (środa 13:00 – 17:00)
  • Cekcyn – Gminny Ośrodek Kultury (czwartek 8:00 – 12:00)
  • Kęsowo – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (piątek 8:00 – 12:00)

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego t.j. o zakładanie maseczek i dezynfekowanie rąk przy wejściu do punktu, a podczas udzielania porady  zachowywanie odpowiedniego dystansu.

Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnych porad  prawnych oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można uzyskać na stronie www.tucholski.pl, zakładka Nieodpłatna Pomoc Prawna.

Z upoważnienia
Starosty Tucholskiego
Maciej Korda
Sekretarz Powiatu