Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia

Odsłony: 0

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi informuje, że po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody z dnia 6.07.2018 r. z wodociągu w Bysławiu stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.