Komunikat Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi

Z uwagi na aktualną sytuację wynikającą z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS –CoV-2 na terytorium Polski Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi, mając na względzie  bezpieczeństwo zdrowotne klientów oraz pracowników powiatowego urzędu pracy, podjął decyzję o wstrzymaniu od dnia 13 marca br. do odwołania osobistego przyjmowania interesantów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tucholi.

Jednocześnie informujemy, że w sprawach wymagających konieczności osobistego stawiennictwa został zainstalowany przy drzwiach wewnętrznych tut. Urzędu Pracy domofon. Klienci będą przyjmowani pojedynczo i kierowani do odpowiedniego stanowiska.

Ponadto przypominamy o możliwości korzystania z kontaktu telefonicznego  : 52 55 90 800 oraz korzystania z usług elektronicznych po adresem  : www.tuchola.praca.gov.pl