Komunikat Polskiej Spółki Gazownictwa

Dot. akcji przewonienia gazu ziemnego “JESIEŃ 2016”

Uprzejmie informuję, że PSG Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku przeprowadzi w dniach 18.10-20.10.2016 roku na terenie gminy Lubiewo akcję przewonienia gazu ziemnego “JESIEŃ 2016”, która ma na celu wykrycie i usunięcie nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej i instalacjach wewnętrznych w budynkach.

Wykryte nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej do kurka głównego i przy gazomierzach usuwane będą przez pracowników PSG Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku- Zakład w Bydgoszczy. Służby Pogotowia Gazowego będą pracowały w czasie trwania akcji przez całą dobę.

Jednocześnie nadmieniam, że usuwanie stwierdzonych nieszczelności na instalacjach wewnętrznych i urządzeniach gazowych w budynkach należy do obowiązku właścicieli lub administratorów obiektów.