Komunikat o zgłaszaniu dzieci rolników- członków WZRKiOR na kolonie do Dziwnówka

Odsłony: 1

Kolonie dla Dzieci Rolników – Dziwnówek 2017

Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy wraz z partnerem jest organizatorami Kolonii (2 turnusy) dla 100 (2×50) dzieci rolników w wieku 7 – 16 roku z subregionu bydgoskiego z których co najmniej jedno z rodziców lub opiekunów jest ubezpieczone w KRUS w pełnym zakresie.

Terminy Kolonii

I Turnus od 28 lipiec do 8 sierpnia 2017r (przejazd autokarem )

II Turnus od 8 sierpnia do 19 sierpnia 2017r. (przejazd autokarem )

Miejsce Kolonii: 72-420 Dziwnówek ul. Morska 7 – DW “W Sosnach”;(100 m od Bałtyku)

Koszt wynosi:

•    300 zł/osobę + koszty dowozu (ok.150 zł) +dofinansowanie z KRUS

•    1000,- zł/osobę + koszty dowozu (ok.150 zł) – pełna odpłatność.

Szczegóły na stronie www.kolkarolnicze-bydgoszcz.pl  patrz także załączone pliki w które należy kliknąć aby je otworzyć a następnie wydrukować w celu zgłoszenie dziecka na kolonię

Pliki do pobrania:

Oswiadczenia_rodzicow

karta_kwalifikacyjna_kolonisty

Zwiastun_kolonie_2017

wzor_zaswiadczenia_KRUS

karta_kwalifikacyjna_kolonisty