Komunikat o utrudnieniach w ruchu drogowym

Uprzejmie informuję, że na ul. Ogrodowej oraz łączniku od drogi wojewódzkiej 240 do Zespołu Szkół w Bysławiu, będą prowadzone roboty drogowe w związku z realizacją inwestycji pn.: “Rozbudowa ulicy Ogrodowej w Bysławiu” Planowany termin realizacji zadania – do 15 października 2018 r.

W okresie prowadzonych robót drogowych na ww. odcinkach obowiązywać będzie zmieniona organizacja w ruchu drogowym, w tym okresowe zamknięcie odcinków drogi. Proszę o przestrzeganie czasowej organizacji ruchu. Za powstałe uciążliwości przepraszamy

Wójt Gminy Lubiewo

Michał Skałecki