Komunikat o utrudnieniach w ruchu drogowym

Odsłony: 0

Uprzejmie informuję, że od dnia 11 kwietnia br. na ul. 13 Lutego w Bysławiu, na odcinku od skrzyżowania z ul. Kwiatową do skrzyżowania z ul. Modrakową, będą prowadzone roboty drogowe w związku z realizacją inwestycji pn.: “Przebudowa ul. 13 Lutego na odcinku 679,0 m w Bysławiu wraz z budową kablowej linii oświetlenia drogowego i kanalizacji deszczowej”. Planowany termin realizacji zadania – do 30 września 2016 r. W okresie przebudowy na ww. odcinku obowiązywać będzie zmieniona organizacja w ruchu drogowym, w tym okresowe zamknięcie odcinków drogi. Proszę o przestrzeganie czasowej organizacji ruchu. Za powstałe uciążliwości przepraszamy.

Wójt Gminy Lubiewo

Michał Skałecki