KOMUNIKAT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WS. DODATKU WĘGLOWEGO

Odsłony: 0

W związku ze znowelizowanymi przepisami, które weszły w życie od 3 listopada 2022r. dotyczące wypłaty dodatku węglowego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie informuje, iż nowe przepisy pozwalają na przyznanie dodatków węglowych dla kilku gospodarstw domowych, jeżeli do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach. Wnioskodawca składający wniosek o wypłatę dodatku węglowego powinien przedstawić dokumentację potwierdzającą podjęcie kroków formalnych, prowadzących do wydzielenia odrębnego adresu, np. zaświadczenie o samodzielności lokalu lub kopię złożonego wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu, czy też kopię wniosku o nadanie numeru porządkowego.