Komunikat dla rodziców uczniów naszych placówek oświatowych

Szanowni Rodzice uczniów naszych placówek oświatowych

W związku z przedłużeniem okresu zawieszenia zajęć szkolnych i przedszkolnych, Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, co bezpośrednio wiąże się z wprowadzeniem organizacji nauczania na odległość.  Jest to dla wszystkich sytuacja nowa i z pewnością trudna, związana również z możliwościami technicznymi i sprzętowymi jakimi dysponują nasi uczniowie.

W poniedziałek, 23 marca, odbyło się spotkanie z dyrektorami naszych placówek, którzy zgłosili problem niedostatecznego braku w sprzęt umożliwiający realizację zadań u trzech rodzin, są to rodziny wielodzietne.  Problem ten został rozwiązany poprzez wypożyczenie tym rodzinom na czas zawieszenia zajęć w szkołach laptopów będących w dyspozycji szkoły.

Szanowni Państwo, jeżeli pojawiłby się u Państwa problem ze sprzętem, jego brakiem lub ewentualnym zepsuciem proszę o przekazanie informacji do dyrektora danej placówki. Gmina dysponuje ograniczoną liczbą laptopów, które obecnie nie są używane i mogą zostać wypożyczone.

Jednakże, informuje, że posiadanie jednego laptopa/komputera w rodzinie gdzie jest dwoje lub troje dzieci będzie wystarczające. Uzgodniliśmy z dyrektorami, że zadania przekazywane przez nauczycieli będą w zakresie umożliwiającym ich realizację.

Proszę abyście Państwo i Wasze dzieci śledzili komunikaty na stronach internetowych poszczególnych placówek oraz poprzez e-dziennik i w przypadku jakichkolwiek problemów kontaktowali się z nauczycielami lub dyrektorami placówek oświatowych.

Joanna Jastak

Wójt Gminy Lubiewo