Komunikat dla rodziców uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Lubiewie i w Bysławiu

Szanowni Rodzice/ Opiekunowie

decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego od 25 maja br. istnieje możliwość zorganizowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III.

W zależności od liczby zgłoszonych uczniów można również zorganizować w pewnym zakresie zajęcia dydaktyczne. Ostateczną decyzję o uczęszczaniu dziecka do szkoły podejmujecie Państwo.

W związku z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i MEN
w placówce w Lubiewie w jednym oddziale może przebywać 13 uczniów, natomiast w placówce w Bysławiu w jednym oddziale może przebywać 12 uczniów. Ponadto dowóz i odwóz uczniów odbywać się będzie we własnym zakresie. Zapewniona zostanie również dla uczniów klas I-III  opieka w świetlicy szkolnej do godziny 15:00. Dla osób korzystających z posiłków będą zapewnione obiady. Pierwszeństwo zgłoszeń dotyczy rodziców/opiekunów obojga pracujących i osób pracujących samotnie wychowujących dzieci.

Proszę o składanie deklaracji do sekretariatów szkół pod numerem telefonu Bysław 512 864 161; Lubiewo – 512 864 153, do wtorku tj. 19 maja 2020 roku do godziny 12:00, czy są Państwo zainteresowani taką formą zajęć.

Proszę o zapoznanie się ze szczególnymi wytycznymi GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

link do załącznika:

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men-dla-szkol-podstawowych