Kolejna inwestycja drogowa zakończona

Odsłony: 1

Od września br. mieszkańcy naszej gminy, a w szczególności wsi Teolog mogą korzystać z przebudowanej drogi. Dokonano odbioru inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 010644C relacji Bysław – Teolog od km 0+000 do km 0+719,8 do gruntów rolnych”. W ramach zadania powstał odcinek drogi bitumicznej o długości 719,8 m przebiegający przez wieś Teolog do granicy z Gminą Cekcyn.

Całkowity koszt prac budowlanych wyniósł 605 728,90 zł brutto. Realizacja przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 336 725,00 zł tj. 55% wartości inwestycji.

Wykonawcą robót była firma Colas Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie wybrana w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Na zdjęciach widać nowo wybudowaną drogę, a w trakcie odbioru końcowego inwestycji przy udziale przedstawicieli wykonawcy i zamawiającego oraz w kolejnych dniach.