Kampania HIV/AIDS

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi uprzejmie informuje, że do 30
czerwca 2021 r. trwa akcja zainicjowana przez Krajowe Centrum ds. AIDS dotycząca działań
informacyjno-edukacyjnych pod hasłem „Czy wiesz, że…”, będących kontynuacją kampanii
profilaktycznej HIV/AIDS z 2020 r.
Kampania została przygotowana w oparciu o wyniki badań społecznych dotyczących
wiedzy na temat HIV/AIDS w naszym kraju oraz informacje przekazane przez konsultantów
z Poradni Internetowej HIV/AIDS i z Telefonu Zaufania HIV/ AIDS, które świadczą
o systematycznym spadku jej poziomu.