Jesienny termin stosowania nawozów naturalnych na gruntach ornych

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu „ (Dz.U. z 2020 r. poz. 243) – tzw. Program azotanowy – umożliwiają rolnikom elastyczne podejście do jesiennego terminu stosowania nawozów naturalnych ( w tym obornika) w następujących wyjątkowych sytuacjach:

I.   niekorzystnych warunków pogodowych – np. nadmiernego uwilgotnienia gleby, wystąpienia suszy – w tych sytuacjach termin stosowania nawozów to dzień 30 listopada – przepisy programu azotanowego nie wymagają  specjalnego dokumentowania takich przypadków. Rolnik sam określa warunki pogodowe i potrzebę stosowania nawozów w terminie późniejszym niż 31 października.

II.  zakładania uprawy jesienią po późno zbieranych przedplonach, buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych warzywach – dla tych sytuacji termin stosowania nawozów to koniec jesieni (kalendarzowa jesień trwa do 21 grudnia).

Więcej informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa  Rolnictwa i Wsi.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/stosowanie-nawozow-naturalnych-mozliwe-do-30-listopada

ROLNIKU pamiętaj aby w czasie jesieni nie przyczyniać się do zanieczyszczania dróg publicznych w wyniku prowadzonych prac na polach!!!

Pozostawiając ziemię czy inne zanieczyszczenia pochodzące z pola, stwarzamy realne zagrożenia w ruchu drogowym. Przy odrobinie deszczu powstaje śliskie błoto, które przyczynić się może do osłabienia przyczepności kół naszego pojazdu, a w konsekwencji do wypadku drogowego.