Inwestycja w świetlicy wiejskiej w Minikowie

Trwają prace remontowe związane z  dociepleniem ścian i wykonaniem elewacji na budynku świetlicy wiejskiej w Minikowie. Wykonawcą robót jest firma P.H.U. KOSZOWSKI s.c. z Pruszcza. Zgodnie z umową wartość robót wynosi 28 928,70 zł brutto. Termin realizacji zadania wyznaczono do 29 maja br. Środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania pochodzą z budżetu gminy i funduszu sołeckiego.