„INNOWACYJNA EDUKACJA W SZKOŁACH GMINY LUBIEWO”

Odsłony: 1

REALIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. JANUSZA KORCZAKAW BYSŁAWIU W OKRESIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 W RAMACH PROJEKTU
„INNOWACYJNA EDUKACJA W SZKOŁACH GMINY LUBIEWO”

w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie: 10.2.2 Kształcenie ogólne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

AKTUALIZACJA 19.01.2023 r.

  1. ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE: GEOGRAFIA.

Wykorzystujemy aplikacje, urządzenia interaktywne do pogłębiania wiedzy
i umiejętności w zakresie wiedzy geograficznej.

Uczniowie najbardziej lubią pracować w grupach, niekiedy że sobą rywalizując rozwiązując zadania.

Iwona Skorupa

  • KOŁA: PRZYRODNICZE/MŁODZIEŻOWA GRUPA RATUNKOWA

Uczniowie na zajęciach w ramach projektu poznają zasady udzielania pierwszej pomocy. Do tej pory poznali m.in. zasady bezpiecznego zachowania (np. jak bezpiecznie zdejmować jednorazowe rękawiczki) czy jak pomóc osobie nieprzytomnej oddychającej. Praktycznie ćwiczyliśmy układanie osoby nieprzytomnej w pozycji bezpiecznej oraz obracanie poszkodowanego z brzucha na plecy. Na kolejnych zajęciach będziemy ćwiczyć na fantomach udzielanie pomocy osobie nieprzytomnej nieoddychającej oraz jak w takiej sytuacji wykorzystać defibrylator AED.

Piotr Kapka

3. KOŁO: JĘZYK ANGIELSKI

Zajęcia klasy VIII są prowadzone pod kątem przygotowania uczniów do Egzaminu Ósmoklasisty. Uczniowie mają możliwość podsumować i utrwalić zdobytą wiedzę. W ramach zajęć doskonalimy umiejętności słuchania i czytania z wykorzystaniem materiałów audiowizualnych.

Uczniowie klas III poszerzają swoją wiedzę w ramach podstawy programowej, pracują z materiałem audio i video, dzięki czemu doskonalą umiejętność słuchania, która jest bardzo ważna w edukacji na II etapie.

Jagna Burlaga –Codrow

W projekcie uczestniczą uczniowie klas: 2 b, 3 b, 8 b. Na zajęciach powtarzamy
i utrwalamy bieżący materiał. Dzieci z edukacji wczesnoszkolnej korzystają
z robota – EMYS do nauki j. angielskiego, którym są zachwycone (zdjęcia
w załączniku). Starsi uczniowie ćwiczą głównie zadania egzaminacyjne, aby przygotować się do egzaminu ósmoklasisty.

Bożena Orlicka

  • KOŁA: MATEMATYKA W GRACH/SZACHY

Nauka gry w szachy pozwoliła niewątpliwie odkryć i rozwijać twórczy potencjał, który drzemie w każdym młodym człowieku.

Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach i wykonywali ćwiczenia szachowe. Poznawali zasady gry, szachowanie króla i obronę przed szachem, matowanie króla przeciwnika  ciężkimi figurami – mat dwiema wieżami, jedną wieżą
i hetmanem, roszadę krótką i długą, zasady dobrego debiutu, rozwiązywali zadania szachowe, prowadzili pierwsze rozgrywki. Zasady gry w szachy poznali poprzez rozwiązywanie zadań szachowych, programy komputerowe, filmy edukacyjne, gry edukacyjne, rozgrywki. Uczyli się podejmowania decyzji, odpowiedzialności, ćwiczyli koncentrację i pamięć. Pamiętali o poszanowaniu przeciwnika
i sportowym zachowaniu. Było to ich pierwsze współzawodnictwo, pierwsze okazje, by sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności podczas gier turniejowych. Wszyscy stanęli na wysokości zadania i dzielnie walczyli.

Zajęcia odbywały się również z wykorzystaniem serwisów szachowych www.lichess.org, www.chess.com, szachydzieciom.pl i Learning Apps.

Zajęcia były dla uczniów interesujące, dały możliwość poszerzenia wiedzy szachowej, rozwijały zainteresowania oraz wyzwalały i pobudzały aktywność twórczą. Zajęcia te przyczyniły się również do rozwoju umiejętności społecznych, przestrzegania obowiązujących reguł, radzenia sobie z emocjami, cieszenia się
z sukcesów swoich i innych, ale również radzenie sobie z porażkami.

Marzena Kosek

  • WSPARCIE UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI – ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

W zajęciach logopedycznych uczestniczy sześcioro dzieci z klas 3-8. Zajęcia obywają się w formie ćwiczeń indywidualnych. Tematyką zajęć jest różnicowanie głosek dwóch szeregów parasygmatyzmu (seplenienia prostego głosek /sz,ż,cz,dż – s,z,c,dz/). Podczas ćwiczeń niwelujemy problemy z wymową zaburzonych głosek oraz utrwalamy prawidłową pisownię wyrazów z ćwiczonymi głoskami. Podczas pracy korzystam z komputerowych programów logopedycznych; pakiet “Logopedia”, “Logo zabawy cz.1-6”, “Logo obrazki cz.1-4”, “Zabawy słowem cz.1-2”, “Mówiące obrazki”, “Obrazy, słowa, dźwięki”, “Świat oczami dziecka” oraz kart pracy.

Krystyna Krawczyk-Fryckowska

  • KOŁO: ZAJĘCIA KREATYWNE

Na fotograficznych zajęciach wprowadzamy podstawowe pojęcia i umiejętności z zakresu fotografii, rozwijamy zainteresowania artystyczne uczniów oraz

promujemy zdrowy styl życia wśród ciekawych zakątków naszego regionu. Wykonując zdjęcia uczniowie wyrabiają smak artystyczny, poczucia piękna, harmonii,

wrażliwości na otaczający nas świat. Zajęcia są okazją do nabycia praktycznej umiejętności posługiwania

się techniką cyfrową, kreatywności w robieniu i obróbce zdjęć oraz rozwijania zainteresowań. Zajęcia są prowadzone w formie warsztatów opartych na cyfrowych aparatach fotograficznych i komputerowej obróbce zdjęć. Przy okazji mają wpływ na poszerzanie wiadomości z innych przedmiotów takich jak: informatyka, plastyka czy historia.

Monika Bień-Skorupska

AKTUALIZACJA 15.02.2023 .r

  • KOŁO: ZAJĘCIA TECHNICZNE

Zajęcia projektowe Koło techniczne realizowane są zgodnie z ustalonym harmonogramem w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Podczas zajęć uczniowie rozwijają manualne umiejętności związane z konstruowaniem modeli, rozbudzają wyobraźnię przestrzenną, trenują współpracę, kreatywność i umiejętność tworzenia innowacyjnych rozwiązań.

Udział w zajęciach daje uczniom również możliwość zapoznania się
z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi i nowinkami technicznymi. Uczniowie w czasie zajęć korzystają z nowoczesnego sprzętu.

Katarzyna Mrozik

  • KOŁA: MATEMATYKA, ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE: (metodą eksperymentu)

Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem.

Na zajęciach uczniowie rozwiązują zadania o różnym stopniu trudności. Korzystają z gier i łamigłówek matematycznych, układanek, klocków, tangramów. Poza tym rozwijają umiejętności pracy w zespole, ćwiczą logiczne myślenie, nabywają umiejętności przewidywania, planowania, wyciągania wniosków oraz kształtują wyobraźnię geometryczną.

Deja Jolanta

  • ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE: CHEMIA (metodą eksperymentu)

Zajęcia wyrównawcze z chemii są realizowane zgodnie z harmonogramem zajęć. Pomoce dydaktyczne pozyskane ze środków projektu wykorzystywane są
w powiązaniu z realizowanym tematem zajęć. Oprócz tradycyjnych metod badania Ph roztworu wykorzystujemy również einstein-tablet.

Gabriela Gajewska

  1. MATEMATYKA: (metodą eksperymentu)

Zajęcia są prowadzone wg harmonogramu z poprzedniego semestru.

Dzieci uczą się działań praktycznych, zastosowania np. wagi szalkowej, miar, prostego przeliczania jednostek.

Zapoznają się z edukacyjnymi zabawami i grami, układankami, grami logicznymi.

Doskonalą działania pamięciowe i myślenie logiczne.

Beata Kończyk