Informacje Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Bydgoszczy

NR 1

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy serdecznie zaprasza na bezpłatne webinarium pt. „Praktyczne wskazówki z obsługi Generatora wniosków o dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) RPO WK-P 2014″ na którym przedstawione zostaną zasady prawidłowego wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Termin webinarium: 16 marca 2021 r. godz. 10:00 -11:30

Rekrutacja odbywać się będzie poprzez formularz zgłoszeniowy lub mailowo na adres ue.bydgoszcz@kujawsko-pomorskie.pl.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym linku:

http://mojregion.eu/index.php/rpo/szkolenia-i-konferencje?mmid=284

 

NR 2

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy serdecznie zaprasza na bezpłatne webinarium w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój” na którym przedstawione zostaną założenia projektu „Aktywizacja osób dorosłych w ramach ośrodków edukacji LOWE” wraz z aktualną listą tych miejsc i ich ofertą szkoleniową.

Termin webinarium: 18 marca 2021 r. godz. 10:00 -11:30

Rekrutacja odbywać się będzie poprzez formularz zgłoszeniowy lub mailowo na adres ue.bydgoszcz@kujawsko-pomorskie.pl.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym linku:

http://mojregion.eu/index.php/rpo/szkolenia-i-konferencje?mmid=285

 

NR 3

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy serdecznie zaprasza na bezpłatne webinarium podczas którego zostaną przedstawione zasady realizacji projektów badawczo – rozwojowych oraz ich komercjalizacja.

Termin webinarium: 23 marca 2021 r. godz. 10:00 -11:30

Rekrutacja odbywać się będzie poprzez formularz zgłoszeniowy lub mailowo na adres ue.bydgoszcz@kujawsko-pomorskie.pl.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym linku:

http://mojregion.eu/index.php/rpo/szkolenia-i-konferencje?mmid=286

Do powyższych informacji można użyć logotypów znajdujących się w nagłówku wiadomości e-mail.