Informacje dla BO – podłączenie do internetu z projektu “LUBIEWO-INTERNET-EDUKACJ@””

Informacje dla Beneficjentów projektu “LUBIEWO – INTERNET – EDUKACJ@”
Uwaga Beneficjenci – do włączenia do sieci Internet niezbędne jest posiadanie indywidualnego loginu i hasła dostępu do sieci.
Kopertę z danymi dostępu do sieci można odebrać osobiście w biurze nr 12 w godzinach pracy Urzędu Gminy Lubiewie.

Instrukcja podłączenia do sieci

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ