Informacja z tytułu II raty podatku

Informuję, że w uzgodnieniu z Sołtysami należności z tytułu II raty podatków można regulować u Sołtysów w miejscu zamieszkania w sołectwach: Bysławek, Klonowo, Lubiewo, Lubiewice, Minikowo, Płazowo, Sucha, Trutnowo, Cierplewo.

Sołectwo Bysław wpłaty z tytułu podatków przyjmowane będą w remizie Domu Strażaka w następujących dniach: od 10 do 12 maja 2023 r. oraz 15 maja 2023 r. w godz. od 1000 do 1200  oraz od 1600 do 1800.

SołectwoWełpin wpłaty z tytułu podatków przyjmowane będą w świetlicy wiejskiej: 13 maja 2023 r., tj, sobota, w godz. 800 do 900

można dokonywać płatności za podatki przelewem na konto

80 8144 0005 2008 0080 1270 0002 lub bezpośrednio w banku