Informacja Wójta Gminy Lubiewo

INFORMACJA

 

Od dnia 18 stycznia 2021 roku Sołtysi rozpoczną dostarczanie nakazów podatkowych oraz informacji dotyczących wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Osoby, które przebywają na kwarantannie lub izolacji domowej, bądź z innych przyczyn nie będą mogły odebrać w/w dokumentów, proszone są o przekazanie tej informacji Sołtysowi/ Pracownik ZK, pod niżej wskazane numery telefonu:

Wykaz Sołectw i Sołtysów:

Sołectwo Nazwisko i Imię Telefon
Bysławek Chmara – Rink Zofia 506362641
Minikowo Dudzik Adam 506362547
Trutnowo Glazik Katarzyna 506362654
Wełpin Łepek Paweł 791389800
Płazowo Grzędzicka Elżbieta 506362669
Sucha Karwasz Zbigniew 506362645
Lubiewo Lewandowski Antoni 506362636
Lubiewice Niemczewska Aneta 506485821
Bysław Słupiński Wojciech 504185557
Klonowo Winowiecki Mirosław 512864165
Cierplewo Pracownik Zakładu Komunalnego 505057474

 

Ponadto informuję, iż płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2021, należy uiszczać na swoje indywidualne konto, nadane w latach ubiegłych.

Stawka płatności wynosi:

– 19,00 zł/ osoba/ m-c ( przy braku kompostownika )

-18,00zł / osoba/ m-c ( przy zadeklarowaniu posiadania kompostownika; nie będzie można oddawać bioodpadów w worach )

Przypominamy, że termin płatności za odpady do 15 dnia każdego miesiąca.

 

Proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.