Informacja – PSZOK

Odsłony: 0

Od dnia 20.07.2018 r. do dnia 30.11.2018 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany przy oczyszczalni ścieków w Bysławiu jest nieczynny z powodu realizacji inwestycji pn. “Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z budynkiem edukacyjno- promocyjnym w Bysławiu”