Informacja odnośnie zmiany nazwy ulicy 13 Lutego na Wiatrakową

Odsłony: 1

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/227/2017 Rady Gminy Lubiewo z dnia 17 sierpnia 2017 r. nazwa ulicy 13 Lutego w Bysławiu została zmieniona na ulicę Wiatrakową.

Wyjaśniam, że zmiana nazwy zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego systemu totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744 z późn. zm.) nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Oznacza to, że nie trzeba wymieniać dowodu osobistego, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego pojazdów ani innych dokumentów zawierających dotychczasowa nazwę – są ważne dopóki nie upłynie ich termin ważności.

Co więcej, nie ma opłat za zmiany wprowadzane w księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych. Jest to możliwe, ponieważ zgodnie z ustawą ,,pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat”.

Jedyne koszty, które leżą po Państwa stronie dotyczą wymiany tablic na domach (jeżeli zawierają nazwę ulicy).  Ten obowiązek należy do właścicieli nieruchomości.

Tablice informujące o nazwie ulicy Wiatrakowej zostały zamówione i będą wkrótce wymienione przez tut. Urząd.

Ponadto informuję, że zostało wysłane pismo do Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody Starostwa Powiatowego w Tucholi z prośbą o zmianę Państwa danych adresowych w ewidencji gruntów i budynków.