Informacja od LGD Bory Tucholskie

Partnerstwo “Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”  informuje, ze ogłoszone zostały konkursy nr 1/2019/EFS, 2/2019/EFS, 3/2019/EFS (szczegóły tutaj), w ramach których  można pozyskać środki na: aktywizację społeczno – zawodową, działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z zakresu aktywnej integracji o charakterze środowiskowym (np. kluby młodzieżowe, lider/animator aktywności lokalnej). 
Wysokość grantów: 50 tys. zł lub 150 tys. zł. Środki nie są przeznaczone na zadania inwestycyjne oraz zakupy sprzętu.

W związku z dużym zainteresowaniem doradztwem dotyczącym tworzenia wniosków o powierzenie grantów EFS (konkursy 1/2019EFS, 2/2019/EFS, 3/2019/EFS) prosimy o przesłanie opisu Państwa pomysłów na projekt do dnia 17 marca 2019r. i umówienie terminu doradztwa w biurze Partnerstwa. Opis projektu (co najmniej dla kogo, rodzaj i ilość form wsparcia) proszę przesłać na adres partnerstwo@borytucholskie.pl Na doradztwo można umówić się telefonicznie – 52 336 12 13.

Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”

Biuro: ul. Murowa 8, 89-500 Tuchola

tel. 523361213