Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i harmonogramie udzielania tej pomocy w Powiecie Tucholskim w 2021 r.

Uprzejmie informujemy, iż w związku z ograniczeniami związanymi z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Tucholskiego, odbywa się za pomocą środków porozumiewania się na odległość, do czasu odwołania.

Udzielanie porad odbywać się będzie zgodnie z godzinami pracy punktów przez osoby obsługujące w danym dniu dyżuru.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się wyłącznie według kolejności zgłoszeń, po uprzednim umówieniu terminu. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

PUNKT W TUCHOLI
Pod nr telefonu (52) 5590751 w godzinach pracy starostwa pracownik urzędu ustala formę (telefon lub poczta e-mail) i termin porady w punkcie w Tucholi w Książnicy Tucholskiej (punkt prowadzony przez adwokatów i radców prawnych od poniedziałku do piątku w godzinach 11:30 – 15:30).

PUNKTY GMINNE
Pod nr telefonu 791 530 803  można ustalić formę (telefon lub poczta e-mail) i termin porady do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanego 5 punktach gminnych.

 • Gostycyn – Gminny Ośrodek Kultury
  (punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe)
  poniedziałek 9:00 – 13:00
 • Lubiewo – Urząd Gminy w Lubiewie
  (punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe)
  wtorek 8:00 – 12:00
 • Śliwice – Gminny Ośrodek Kultury
  (punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe)
  środa 13:00 – 17:00
 • Cekcyn Gminny Ośrodek Kultury
  (punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe)
  czwartek 8:00 – 12:00
 • Kęsowo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  (punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe)
  piątek 8:00 – 12:00