Informacja o możliwości zapoznania się z projektem – ul. Wodna w Lubiewie

Odsłony: 1

W związku z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej 010612C Lubiewo – Jania Góra” informujemy o możliwości zapoznania się z projektem i wniesienia uwag do dnia 07.07.2023 r. w biurze nr 3 Urzędu Gminy w Lubiewie.