Informacja nt. szacowania strat spowodowanych silnymi wiatrami

Odsłony: 0

Właściciele uszkodzonych przez wiatr budynków mieszkalnych oraz budynków gospodarczych służących zaspokajaniu niezbędnych potrzeb bytowych w szczególności budynków inwentarskich mogą składać w Urzędzie Gminy wnioski o oszacowanie strat. Zgłoszeń należy dokonywać w formie pisemnej lub telefonicznie pod nr 52 33 493 10 (Pani Agnieszka Pieczka, Pan Karol Iwicki). Komisja Gminna ds. szacowania strat w której skład wchodzić będzie m.in. przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tucholi planuje rozpocząć prace w terenie 23 lutego br. (środa).  Wniosek powinien zawierać następujące informacje: miejsce wystąpienie szkody/ adres, imię i nazwisko zgłaszającego, rodzaj szkody (budynek mieszkalny, gospodarczy, inne), numer telefonu właściciela budynku.

 

AKTUALIZACJA:
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 22.02.2022 r. do godz. 14:00