Informacja Nadleśnictwa Zamrzenica

Odsłony: 0

W związku z masowym pojawieniem się borecznika sosnowca na terenie RDLP Toruń podjęto decyzję o przeprowadzeniu lotniczych zabiegów ochronnych w najbardziej zagrożonych drzewostanach. Planowane loty odbędą się od 3 do 15 września 2022r. Taki zabieg planuje się również w Nadleśnictwie Zamrzenica.

Zabiegiem zostaną objęte następujące leśnictwa:
1.    Jeleniagóra,
2.    Sarnówek.
Użytym środkiem ochrony roślin będzie Mospilan 20 SP.
Łączna powierzchnia terenów objętych zabiegiem wyniesie ok. 600 ha. Powierzchnie te zostaną oznakowane odpowiednimi tablicami informacyjnymi – „Zakaz wstępu do lasu. Oprysk chemiczny w okresie od 07-30 września 2022 r”
Powyższe działania mają na celu ograniczenie występowania borecznika sosnowca  (Diprion pini L) będącego jednym z groźniejszych szkodników drzewostanów iglastych. Jego masowe pojawianie  obserwuje się w kilkuletnich odstępach czasu, a na niekorzyść działa fakt, że ma dwie generacje w ciągu roku. Oznacza to, że wytwarza dwa pokolenia, które przystępują do rójki w kwietniu/maju oraz lipcu/sierpniu. Następstwem tego są wiosenne oraz letnio-jesienne żery larw na drzewach, przyczyniające się do ubytków aparatu asymilacyjnego, a w skrajnych sytuacjach do gołożerów. Osłabione drzewa, oprócz utrudnień w procesach fotosyntezy, są bardziej podatne na ataki szkodników wtórnych kambio- i ksylofagicznych, a także na infekcje od patogenów grzybowych.

ŹRÓDŁO : https://zamrzenica.torun.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/borecznik-sosnowiec-zagraza-lasom