Informacja na temat wyborów do Izb Rolniczych

Odsłony: 8

W związku z upływem kadencji dotychczasowych władz izb rolniczych, Krajowa Rada Izb Rolniczych działając na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych rozpisała wybory do rad powiatowych izb rolniczych na dzień 24 września 2023 roku. Wybory do samorządu zawodowego rolników odbędą się tego dnia na terenie całego kraju. W związku z powyższym informuję o możliwości zgłaszania się kandydatów na członków do rad powiatowych izb rolniczych do dnia 4.09.2023 r. Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania na stronie internetowej kpir.pl w zakładce WYBORY 2023 lub na stronie internetowej lubiewo.bip.net.pl w zakładce
WYBORY I REFERENDA/WYBORY DO IZB ROLNICZYCH.

Wójt Gminy Lubiewo
/-/ Joanna Jastak