Informacja dotycząca sposobu załatwiania spraw w Urzędzie Gminy w Lubiewie

Urząd dostępny dla obsługi bezpośredniej mieszkańców

Mając na uwadze odmrażanie gospodarki przez rząd RP, od 20 maja 2020 r. (środa) umożliwiamy osobiste załatwianie spraw w Urzędzie Gminy łącznie z możliwością regulowania należności.

ZASADA – jeden petent do jednego biura

OBOWIĄZUJE –  maseczka i rękawiczki jednorazowe

Aby ułatwić załatwienie spraw proszę o  telefoniczne umawianie wizyty w Urzędzie

tel. 52 33 493 10 lub 509 600 023

Godziny pracy urzędu pozostają bez zmian tj.

poniedziałek, środa, czwartek od 7:00 do 15:00,

wtorek od 7:00 do 16:00,

piątek od 7:00 do 14:00.

Proszę o rozważne i dokładne zastosowanie się do powyższych zaleceń.

                                                                                           WÓJT GMINY LUBIEWO

                                                                                          /-/ Joanna Jastak

Lubiewo, 19 maja 2020 r.