Informacja dotycząca sieci Lubiewo_OPEN

Odsłony: 1

W dniu 14.03.2019 r. ze względu na obwarowania projektowe został wznowiony Portal Rejestracyjny w sieci gminnej Lubiewo_OPEN. Wszyscy Beneficjenci uczestniczący w projekcie LUBIEWO-INTERNET-EDUKACJ@ aby móc skorzystać z internetu muszą zalogować się do sieci loginem i hasłem, które otrzymali w Urzędzie Gminy razem z zestawem komputerowym. Aby to uczynić się należy połączyć się z siecią WiFi Lubiewo_OPEN, otworzyć przeglądarkę internetową a następnie wpisać otrzymany login i hasło.
W przypadku braku automatycznego przekierowania na stronę logowania należy przejść na stronę:

Portal.lubiewo.local

W razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić do administratora sieci Andrzej Donarski 501-543-471