Informacja do mieszkańców

Szanowni Państwo

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi podstawowych pojęć używanych w przestrzeni publicznej, a dotyczących działań podejmowanych przez instytucje w sprawie koronawirusa COVID-19, wyjaśniamy:

Nadzór epidemiologiczny (zapobiegawczy) – obserwacja osoby zdrowej bez ograniczania jej swobody przemieszczania się.

Kwarantanna – dotyczy osoby zdrowej i jest prowadzona w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się zakażenia. Zaleca się ją tym, którzy mogli mieć kontakt z patogenem. Główny Inspektor Sanitarny zaleca, by każda osoba wracająca z Chin czy innego kraju objętego epidemią, zadzwoniła do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, która sprawuje nadzór epidemiologiczny. W sanepidzie przeprowadzany jest wywiad. Jeżeli nic się nie dzieje, pracownik sanepidu rekomenduje pobyt w domu (kwarantannę). Jeśli w ciągu 14 dni nie wystąpią żadne objawy, to kończy się okres samokontroli. 

Izolacja – dotyczy osoby chorej albo podejrzanej o zakażenie chorobą zakaźną.

Hospitalizacja – w przypadku pojawienia się objawów zakażenia pacjent jest izolowany i trafia do szpitala.

Zwracam się w imieniu Starosty Tucholskiego o jak najszerszą upowszechnienie tej informacji, gdyż na tle ww. pojęć dochodzi do nieporozumień, a te mogą rodzić duże zaniepokojenie społeczne. Proszę o umieszczenie tej informacji na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na Państwa terenie.

Z poważaniem

Krzysztof Szulczyk

Kierownik

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego