Informacja dla uczestników działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych informujemy, że firma GlobalECO z Gdyni będzie kontaktowała się z mieszkańcami Gminy Lubiewo, którzy złożyli ankiety na odnawialne źródła energii w celu dokonania wizji lokalnej.

Wójt Gminy Lubiewo

    /-/ Joanna Jastak