Informacja dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy Lubiewo

 

W związku z planowanym omawianiem na najbliższej Sesji sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015 serdecznie zapraszam Panią/a lub wyznaczonego przedstawiciela Państwa organizacji na XVII Sesję Rady Gminy Lubiewo, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2016 r. / czwartek / o godz. 900 w Urzędzie Gminy w Lubiewie, ul. Hallera 9, sala nr. 18 celem zaprezentowania swojej działalności.

Z uwagi na dużą liczbę organizacji proszę o :

  • Potwierdzenie uczestnictwa w Sesji do dnia 25 kwietnia br. do godz. 1400 pod numerem telefonu 3349310 wew. 19.
  • Ograniczenie czasu dokonywanej prezentacji do 5 minut.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Winowiecki