Informacja dla mieszkańców Gminy Lubiewo dot. płatności podatków

Informuję, że w uzgodnieniu z Sołtysami należności z tytułu II raty podatków można regulować u Sołtysów w miejscu zamieszkania w sołectwach: Bysławek, Cierplewo, Klonowo, Lubiewo, Lubiewice, Minikowo, Płazowo, Sucha, Trutnowo.

Natomiast w sołectwie Bysław wpłaty z tytułu podatków przyjmowane będą w Domu Strażaka w następujących dniach: od 11 do 15 maja
w godz. 1000 do 1200 oraz 1600 do 1800.

Sołectwo Wełpin w świetlicy wiejskiej 15 maja w godz. 800 do 1100 oraz 1400 do 1500.

Osoby, które będą dokonywały wpłat u sołtysów proszone są o zachowanie szczególnej ostrożności (maseczki, rękawiczki).

Apeluję o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa związanych z Covid-19 oraz zachęcam do dokonywania płatności za podatki przelewem na konto 80 8144 0005 2008 0080 1270 0002 lub bezpośrednio w banku.

Wójt Gminy Lubiewo

                                                                                                              /-/ Joanna Jastak