Informacja dla Beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 lub 2014-2020

Odsłony: 1

W związku z zaistniałymi szkodami powstałymi w wyniku nawałnic, które miały miejsce w dniach 11-12 sierpnia 2017 r. na naszych terenach, Wojewoda Kujawsko- Pomorski informuje, iż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podjęła się dodatkowych działań które mają uprościć prowadzenie czynności wobec poszkodowanych. W związku z tym, Beneficjenci którzy otrzymali wsparcie w ramach PROW 2007-2013 lub 2014-2020, a w wyniku strat spowodowanych siłami natury nie są w stanie zrealizować choćby jednego z zobowiązań zawartych w umowie czy decyzji o przyznaniu pomocy powinni o tym poinformować Odział Regionalny ARiMR i złożyć wniosek zawierający opis sprawy wraz z uzasadnieniem. Zgłoszenie tego w odpowiednim terminie pozwoli ARiMR na całkowite lub częściowe zwolnienie Beneficjenta z wykonania zaciągniętych zobowiązań. Wniosek można również złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR. Wnioskiem może być protokół z oszacowania powstałych szkód, sporządzony przez komisję powołaną przez Wojewodę.