I Rodzinne Animacje Pod Patronatem Przewodniczącej RG

Odsłony: 2

I rodzinne animacje rekreacji ruchowej pod patronatem Przewodniczącej Rady Gminy Lubiewo Pani Zofia Reszka, odbyły się 15 listopada br. na sali sportowej w Bysławiu. Imprezę uroczyście otworzyła Pani Zofia Reszka i zaprosiła do aktywnej zabawy. Koordynatorem imprezy była Paulina Ciepluch – pracownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych. Osoby pomagające: Alina Borchacz, Oliwia Glazik, Martyna Zabłocka, Marta Jażdzewska, Nikola Fiederek, Zuzanna Wieczór, Klaudia Glazik. Nad bezpieczeństwem czuwała OSP z Bysławia.  W imprezie uczestniczyło 35 dzieci i ich rodzice. Na początku została przeprowadzona rozgrzewka, ćwiczenia zarówno pokazywała nasza wiewiórka, która zachęcała do ćwiczenia. Na sali sportowej  znajdował się kącik sportowo – rekreacyjny dla dzieci od roku do 3 lat. Najmłodsi uczestnicy skakali, biegali, pokonywali przeszkody i następnie  zjeżdżali do basenu suchego z piłkami. Dla pozostałych uczestników był przygotowany  wielki tor przeszkód
z różnymi zadaniami tj.  toczenie piłki fitness, slalom z piłką do nogi, przejście przez tunel, trafienie do celu itp. Wszyscy zawodnicy otrzymali medale, certyfikat sprawności a osoby, które stanęły na podium otrzymali upominki. Nagrody zostały ufundowane ze środków budżetu Gminy w Lubiewie.  Sprzęt został użyczony przez Przedszkole Samorządowe Gminy Lubiewo „Borowiacka Tęcza”, Szkołę Podstawową w Bysławiu i w Lubiewie oraz sprzęt prywatny Pauliny Ciepluch.

 Jak można zauważyć wiele imprez na terenie gminy jest dla skierowane dla dzieci najmłodszych. Zależy mi na tym żeby kontakt ze sportem i rekreacją rozpoczynali najmłodsi.   Najlepszym przykładem są rodzice i tutaj zachęcam rodziców do aktywnego trybu życia: spacery, rowery, zabawy sportowe itp.

                                                                                                                                                             Paulina Ciepluch