Granty PPGR nabór dodatkowy na listę rezerwową

Uruchamiamy nabór dodatkowy na listę rezerwową w ramach konkursu „Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”!

W konkursie przyjmowane są zgłoszenia na uzyskanie sprzętu komputerowego dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR.

Rodzice/Opiekunowie prawni uczniów szkół, zamieszkujących gminę Lubiewo, zainteresowani udziałem w konkursie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy (tj. oświadczenie – załącznik nr 7 bądź załącznik nr 8 w przypadku pełnoletnich uczniów, dostępne poniżej) i złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Lubiewie do dnia 22.07.2022 r. wraz z dokumentem potwierdzającym fakt zatrudnienia w PGR członków rodzin wskazanych w formularzu. W przypadku braku ww. dokumentu potwierdzenie zatrudnienia można uzyskać we właściwym Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Z Oddziałami Terenowymi KOWR można kontaktować się mailowo bądź telefonicznie, dane kontaktowe do właściwych oddziałów znajdują się na stronie https://www.kowr.gov.pl/kontakt/ot

O kolejności na liści rezerwowej decyduje data i godzina wpływu  do Urzędu Gminy wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z kpl. dokumentów potwierdzających zatrudnienie.

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym ug.informatyk@lubiewo.pl  bądź pod numerem telefonu 52 33 493 10 wew. 50 lub wew. 16.

 

 

Pliki do pobrania