Granty PPGR – informacja o przekazaniu sprzętu

W ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Gmina Lubiewo otrzymała środki na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Ostatecznie Operator konkursu grantowego zaakceptował wniosek o przyznanie Gminie Lubiewo grantu (100% dofinansowania) w kwocie 131 tys. zł na zakup 43 laptopów, 9 komputerów stacjonarnych, 1 tabletu oraz ubezpieczenia wspomnianego sprzętu.

Celem ogłoszonego w 2021 r. projektu jest wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego. Komputery, które zostały zakupione przez Gminę Lubiewo, otrzymają uczniowie szkół podstawowych oraz średnich, których krewni w linii prostej pracowali niegdyś w PGR (Państwowych Gospodarstwach Rolnych).

Mamy nadzieję, że realizacja projektu będzie dużym wsparciem dla dzieci, nie tylko na lekcjach w trybie nauczania zdalnego, lecz także przy rozwijaniu swoich pasji i zainteresowań.

Przekazanie sprzętu odbędzie się w dniu 15 lipca br. w sali nr 18 Urzędu Gminy w Lubiewie o godz. 16.00

Szczegółowe informacje związane z przekazaniem sprzętu zostanie przekazana rodzicom/ opiekunom telefonicznie przez pracownika Urzędu Gminy w Lubiewie.