GOPS- świadczenia wychowawcze

Odsłony: 0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do dnia 30 września 2019r., składają od 1 lipca 2019r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób rodzice dzieci otrzymają od 1 lipca 2019r. prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października 2019r. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019r.).