GOPS Lubiewo w liczbach- wydatki na świadczenia za okres  I – XII 2020

Odsłony: 1

 

 • Świadczenia rodzinne – 3 530 199,19zł.
 • Świadczenia wychowawcze (500+) – 7 104 829,76zł.
 • Dobry Start (300+) – 247 500,00zł.
 • Stypendia i zasiłki szkolne – 62 789,60zł.
 • Dożywianie/obiady w szkołach i przedszkolach + zasiłki celowe

(na zakup posiłku lub żywności) – 95 500zł.

 • Zasiłki stałe – 127 297zł.
 • Zasiłki okresowe – 30 100zł.
 • Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze – 73 645zł.
 • Zasiłki celowe – 11 326,33zł.
  10) Domy Pomocy Społecznej – 342 963,89zł.